Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.


De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de inhoud moet in het impressum worden genoemd, samen met een adres en een manier waarop je deze persoon kunt bereiken. Het kan zijn dat nog andere wettelijk voorgeschreven informatie in je impressum moet staan. Raadpleeg een expert om erachter te komen welke specifieke informatie voor jouw site nodig is.


Bovenstaande tekst is in verplicht in de Duitstalige gebieden. In Nederland bestaat geen vergelijkbare wetgeving. Wel wordt dikwijls ten overvoede een colofon op een website vermeld. Hierin vindt men zoveel mogelijk de openbare gegevens van het bedrijf of de verantwoordelijke voor de website en de privacy-opvolging.

Colofon:
Praktijk De Vries, eigendom van Andries de Vries
www.praktijkdevries.nl
andries@praktijkdevries.nl
Tel. +31 628259846
KvK nr 72094354
IBAN NL18 INGB 0667776214 tnv A. de Vries