Psychologenpraktijk de Ziel    |    De Ziel 7    |    3751 BT    |    Bunschoten    |    Telefoon: 033 - 298 31 97    |    info@praktijkdeziel.nl
  Ik had echt professionele hulp nodig  
-  Richard
Psychologenpraktijk Erik de Vries
De Ziel 7
3751 BT Bunschoten
Telefoon: 033 - 298 31 97
Email:
Wachttijden:
Psychologische hulp volwassenen:30 dgn
Psychologische hulp kinderen en jeugd:30 dgn
Psychologische onderzoek:21 dgn
Dyslexie behandeling:5 dgn
Linked in image

Welkom bij Psychologenpraktijk de Ziel

Welkom bij onze praktijk.  In Bunschoten en Nijkerk behandelen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Al jaren een vertrouwde naam in de regio Midden-Nederland.

Waarmee kunnen wij u helpen?


- Psychologische hulp

- Psychologisch onderzoek

- Dyslexieonderzoek 

- Dyslexiebehandeling

Nieuw aanbod

 

Informatie over vergoeding BASIS GGZ vanaf 18 jaar vindt u onder het kopje
                                               VERZEKERINGEN
 
Informatie over vergoeding BASIS GGZ kinderen en jeugd tot 18 jaar vindt onder het kopje 
                                               PSYCHOLOGISCHE HULP-> KINDEREN en JEUGD
 
Informatie over vergoeding DYSLEXIE vindt u onder het kopje 
                                               DYSLEXIE -> DYSLEXIE en de ZORGVERZEKERING

 

Vrije lijn: hulp buiten de zorgverzekering om

Trend op dit moment: veel mensen willen hulp zonder verwijzing huisarts en vergoeding door zorgverzekeraar.

Redenen: ik wil geen DSM IV diagnose, privacy, hulp wordt niet vergoed.

U kunt voor uzelf of voor uw kind snel terecht met uw hulpvraag.

Onze kracht: Gekwalificeerde medewerkers, gedegen onderzoek, helder verslag, redelijke en duidelijke tarieven.

 

Tarieven

-        Consult / intake / gesprekken / therapie                                                                        € 90,- per sessie

-        Kort telefonisch consult (15 minuten)                                                                            € 22,-

-        Bijles / Remedial Teaching / Lees-, spelling-, rekenbegeleiding                            € 60,- per les

-        Cogmed werkgeheugentraining/ Breintraining                                                           € 860,- totaal

-        Schoolbezoek                                                                                                                     € 90,-

 

Tarieven onderzoek (inclusief intake verslaglegging en advies)

-        Intelligentieonderzoek (WISC-III, WAIS-III, WPSSI-III)                                                  € 495,-

-        Intelligentieonderzoek in combinatie met neuropsychologisch                                € 895,-

         onderzoek (concentratie, informatieverwerking, ADHD, e.d.)                

-        Neuropsychologisch onderzoek                                                                                      € 395,-

-        Persoonlijkheids onderzoek                                                                                             € 345,-

-        Dyslexie-/ dyscalculie-onderzoek basisschool                                                             € 895,-

-        Dyslexieonderzoek middelbare scholier/volwassene                                                 € 695,-/ €895

         (Dit onderzoek verloopt stapsgewijs. Eerst wordt één onderzoeksochtend  ingepland.
            Bij duidelijke resultaten blijft het hierbij en kost het  onderzoek €695,-.
            Als het eerste onderzoek onvoldoende duidelijkheid biedt wordt een tweede ochtend ingepland en kost
            het  onderzoek €895,-. Dit gebeurt in overleg.)

-        Beknopte dossier screening dyslexie/ dyscalculie  en gesprek     
         (als blijkt dat er reden is voor een onderzoek wordt dit bedrag in mindering gebracht op het onderzoek)        € 95,-

-        Ortho-didactisch onderzoek naar niveau van lezen/ spellen/ rekenen                         € 395,-

-        Vragenlijst persoonlijkheid, zelfbeeld, sociaal e.d. (beknopt )                                       € 95,-

-        Uitgebreid onderzoek, totaalpakket volgens afspraak, offerte vooraf

 

Onderzoek is altijd maatwerk. Na het intakegesprek zal in overleg een offerte worden opgesteld.


BREINTRAINING Cogmed

Lukt het je niet te concentreren door allerlei gedachten?
Kost het je moeite om de hoofd- van de bijzaken te onderscheiden?
Je wilt jezelf focussen op iets, maar je wordt snel afgeleid?

Zijn bovenstaande voorbeelden voor u of uw kind herkenbaar en komen ze regelmatig voor?

Dan is er waarschijnlijk sprake van een werkgeheugenprobleem. Gelukkig kunnen we ons concentratievermogen verbeteren door het werkgeheugen uit te dagen en te trainen. De Cogmed werkgeheugentraining maakt dit mogelijk. Het is wel een stevige training maar wel met een wetenschappelijk aangetoond en blijvend resultaat voor meer dan 80% van de deelnemers.

Waaruit bestaat het trainingsprogramma?

De Cogmed werkgeheugentraining is een intensief programma van 25 trainingssessies, dat in een periode van 5 weken doorlopen wordt. Per week wordt er 5 dagen getraind en 2 dagen gerust. In de standaard versie duurt elke training gemiddeld 50 minuten (20 minuten in de JM versie voor de allerjongste kinderen). De training kan overal gedaan worden, zolang er een PC of tablet met internetaansluiting aanwezig is. De training wordt begeleid door Melanie.

PROBEER GRATIS UIT:   http://www.training.cogmed.com

 Welke resultaten kunt u verwachten?

- Het werkgeheugen verbetert
- Concentratie en aandacht verbetert
- ADHD-klachten verminderen
- Beter in staat om afleidingen te negeren, taken worden efficienter aangepakt

Psychologenpraktijk de Ziel:

  Snel: Geen wachtlijst.
  Persoonlijk: Een persoonlijke benadering gericht op uw klachten en problemen, bij ons bent u geen nummer.
  Oplossingsgericht: Wij werken met u aan de oplossing van uw klachten en problemen.
  Deskundig: Onze psychologen en orthopedagogen zijn universitair geschoold, en volgen ieder jaar cursussen.
  Vertrouwd: Sinds jaren zijn we een vertrouwde naam in de regio.
  Kwaliteit: Aansluiting en registraties bij beroepsverenigingen en B.I.G. register.